Безбедност во сообраќајот-ЛЕТНИ ИЛИ ЗИМСКИ ПНЕВМАТИЦИ?

16/05/2022

НЕ ТРЕБА ВООПШТО ДА ПОСТОИ ПРАШАЊЕТО ДАЛИ ЗИМСКИТЕ ПНЕВМАТИЦИ ТРЕБА ДА БИДАТ ЗАМЕНЕТИ СО ЛЕТНИ И ОБРАТНО. ИМЕТО НА ПНЕВМАТИКОТ ПОКАЖУВА КОЈ ЗА КАДЕ Е И КАДЕ ПРИПАЃА

 

Одредени видови на пневматици се за површини покриени со прав, разновиден ситен материјал и кал, други се за чиста подлога, но има и такви што се строго наменети за совладување тешки терени, планини, пустински предели итн. Умерените и високи температури влијаат врз материјалите и врз гумата од коja е направен пневматикот. Поради влијанието на топлото време врз материјалот, производителите наоѓаат најповолни решенија при производството на пневматици со додавање најразлични супстанции. Така гумата добива други соединенија со кои станува поотпорна и подолготрајна или „полеплива“ за асфалтот.

Летните пневматици постигнуваат најдобри резултати кога температурите се над 7 степени, а за студеното време (температури под 7 степени) соодветни се зимските. Материјалот од кој се направени летните и зимските пневматици не е ист. Едните се справуваат со топлината, а другите со студенилото. Ако со летни пневматици возите во зима, материјалот од коj се направени не може соодветно да одговори, односно траекторијата на сопирање е подолга, a во свиjоците се појавува лизгање на возилото. Ако во лето возите со зимски пневматици, се случуваат исти проблеми, нема добар контакт со подлогата и се јавува постојано чкрипења на жешкиот асфалт, а сопирањето временски добива уште неколку секунди плус наместо да се намали.

Автомобил со летни пневматици во лето е многупати постабилен и неговата траекторија на сопирање е пократка. Обратно се случува ако во лето автомобилот се вози со зимски пневматици. Не само што зимските пневматици побрзо се трошат туку и не ја вршат работата како што треба.

Ако секогаш велиме „безбедноста е на прво место, а потоа сè друго“, тогаш старите пневматици мора да се заменат со нови и соодветни за годишното време. Според законските одредби во Македонија, од 15 ноември до 15 март моторните возила мора да бидат снабдени со зимска опрема, но најдобро е да имаат зимски пневматици, а од 15 март до 15 ноември да се заменат со летните.

За да може пневматикот да ја извршува задачата за која е наменет, мора да биде правилно напумпан. Производителот на автомобилот наведува до која димензија и колку треба да биде напумпан пневматикот. Секој автомобил има лепенка или плочка на која прецизно се наведени атмосферите во пневматиците кога автомобилот не е оптоварен и кога е оптоварен. Придржувајте се кон советите на производителот затоа што само така безбедноста ќе биде на највисоко ниво. Неправилно напумпаниот пневматик прави повеќе штета. Ако пневматиците се недоволно напумпани, се зголемува потрошувачката на гориво, стабилноста е намалена, пневматикот побрзо се троши, на возилото му треба повеќе време да постигне брзина и многу е веројатно тие пневматици да бидат трајно оштетени. Ако се премногу напумпани, стабилноста на возилото е многу нарушена, така што можни се излетувања во свијоците затоа што пневматикот го допира асфалтот само со средишниот дел од нагазната површинa.

Сега е вистинско време зимските пневматици да ги замените со летни, а потоа да одите во сервис да ги балансираат и правилно да ги напумпате.

Кога патуваме, сите сакаме безбедно да пристигнеме до одредиштето. Безбедно возење се постигнува исклучително со дисциплина во сообраќајот: соодветни пневматици за периодот, задолжително користење на сигурносните ремени, без консумирање алкохол и почитување на пропишаната брзина и на сообраќајните знаци.

 

Жарко Атанасоски

ПОВРЗАНИ СТАТИИ