Тест на детски седишта за 2020 година-Речиси сите се добри

21/08/2020

ПРВ ТЕСТ ЗА ДЕТСКИ СЕДИШТА ВО 2020 ГОДИНА. ГРИЖЛИВО СЕ ТЕСТИРАНИ 23 МОДЕЛИ-БИЛАНСОТ ПОКАЖУВА ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ. ТРИ ЧЕТВРТИНИ ОД СИТЕ МОДЕЛИ ДОБИЈА ДОБРА ОЦЕНКА.

 

Оваа година резултатите се добри кај голем дел од детските седишта. И покрај многуте строги услови за оценување голем дел од седиштата се оценети со „многу добри“.

Критериуми за тестот. Веќе се познати критериумите за оценување, а тоа се: безбедноста (однесувањето на седиштето при удар), услугата (вградувањето и вадењето), ергономијата (просторот за движење на детето) и тестот за штетни материјали од кои е изработено седиштето. Помалку е познато дека критериумите што се тестираат се менуваат на пет години. Тоа е неопходно бидејќи во изминатите неколку години седиштата се прават сѐ потешки. Производителите, пак, имаат секогаш аргументи во однос на ова прашање што има недостатоци; при удар тежината на седиштето е голем минус и овој недостаток ја отежнува манипулацијата со седиштето при вградување и вадење.

Резултати од тестот. Како што напоменавме, три четвртини од седиштата имаат солидна оценка. Само еден модел, Оссан Флукс Плус, има лоша оценка во категоријата безбедност. Сепак, тоа се резултати што радуваат и кои покажуваат дека производителите на детски седишта ги следат препораките на техничарите на ÖAMTC и ги применуваат при изработката на нови модели. Со голем интерес се следат седиштата Чико и Мифолд. Во практика тие се многу практични бидејќи лесно се вклопуваат во секој автомобил.

 

ÖAMTC КРИТЕРИУМИ
МАРКА Maxi–Cosi Joie Maxi–Cosi Joie Nuna Besafe
ИМЕ НА ТИПОТ НА СЕДИШТЕ Coral+-
Family
Fix3
I Snug+
i-Base
Advance
Coral i-Snug Pipa Next iZi Twist B
ПОСТАВЕНОСТ наназад наназад наназад наназад наназад наназад
ECE КЛАСА 40-75cm 40-75 cm 40-75 cm 40-75 cm 40-83 cm 40-105cm
ТЕЖИНА НА СЕДИШТЕ/    ВО КГ 5,3/7,4 3,2/7,5 5,3 3,2 3,2 16,0
ЦЕНА ВО ЕВРА 518 240 299 120 220 699
БЕЗБЕДНОСТ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,5
УСЛУЖЛИВОСТ 1,7 2,0 2,5 2,5 2,3 3,1
ЕРГОНОМИЈА 1,9 2,0 1,8 2,0 2,1 2,0
ТЕСТ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,0
ПРЕПОРАКА МН.ДОБРО МН.ДОБРО МН.ДОБРО МН.ДОБРО МН.ДОБРО МН.ДОБРО

 

ÖAMTC    КРИТЕРИУМИ
МАРКА Britax
Römer
Joie Maxi-Cosi Besafe Inglesina CBX
ИМЕ НА ТИПОТ НА СЕДИШТЕ Duaflix
2 R
i-Venture Beryul IZi Twist i-Size Xelo
ПОСТАВЕНОСТ наназад/
нанапред
наназад/
нанапред
наназад/
нанапред
наназад наназад нанапред
ECE КЛАСА 0+/I 40-105cm 0+/I/II 61-105cm -105 cm I/II/III
ТЕЖИНА НА      СЕДИШТЕ/     ВО КГ 14,3 6,7/7,5 8,2/7,0 14,6 2,1/7,4 4,9
ЦЕНА ВО ЕВРА 350 180 399 599 k.A. 170
БЕЗБЕДНОСТ 2,1 2,0 2,8 1,5 2,6 2,4
УСЛУЖЛИВОСТ 2,7 2,8 3,6 2,9 2,7 2,5
ЕРГОНОМИЈА 2,4 2,1 2,6 2,1 2,5 1,9
ТЕСТ НА ШТЕТНИ        МАТЕРИИ 1,0 1,0 1,6 1,0 1,6 0,0
ПРЕПОРАКА МН.ДОБРО МН.ДОБРО ДОБРО МН.ДОБРО ДОБРО МН.ДОБРО

 

ÖAMTC    КРИТЕРИУМИ
МАРКА Cybex Osann Osann Cybex CBX Cybex
ИМЕ НА ТИПОТ НА СЕДИШТЕ Pallas Flux Isofix Flux Plus Solution
Z –Fix
Yari Solution
B-Fix
ПОСТАВЕНОСТ нанапред нанапред нанапред нанапред нанапред
ECE КЛАСА I/II/III I/II/III I/II/III 100-150cm II/III II/III
ТЕЖИНА НА      СЕДИШТЕ/     ВО КГ 4,9 7,9 5,5 7,1 3,8 3,8
ЦЕНА ВО ЕВРА 170 k.A. 100 210 140 140
БЕЗБЕДНОСТ 2,4 3,0 3,7 1,8 2,3 2,3
УСЛУЖЛИВОСТ 5,5 5,4 3,7 1,9 2,0 2,0
ЕРГОНОМИЈА 1,9 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9
ТЕСТ НА ШТЕТНИ        МАТЕРИИ 2,0 1,0 1,0 1,6 0,0 2,0
ПРЕПОРАКА МН.ДОБРО ДОБРО ЗАДОВОЛУВА МН.ДОБРО  МН.ДОБРО  МН.ДОБРО

 

ÖAMTC    КРИТЕРИУМИ
МАРКА Maxi-Cosi Maxi-Cosi Chicco Mifold
ИМЕ НА ТИПОТ НА СЕДИШТЕ Kore Kore Pro Fold & Go
i-Size
Hifold Fit
and
Fold
Booster
ПОСТАВЕНОСТ нанапред нанапред нанапред нанапред
ECE КЛАСА 100-
150cm
100-150cm 100-150cm II/III
ТЕЖИНА НА      СЕДИШТЕ/     ВО КГ 6,0 6,0 6,2 4,4
ЦЕНА ВО ЕВРА 239 269 199 199
БЕЗБЕДНОСТ 2,5 2,5 2,5 3,5
УСЛУЖЛИВОСТ 1,6 1,6 3,0 2,1
ЕРГОНОМИЈА 2,0 2,0 1,4 1,7
ТЕСТ НА ШТЕТНИ        МАТЕРИИ 1,0 1,0 1,0 1,6
ПРЕПОРАКА МН.ДОБРО МН.ДОБРО ДОБРО ДОБРО

0: 0-9 kg 0+: 0-13 kg I: 9-18 kg II: 15-25 kg III: 22-38 kg

Препораката на ÖAMTC се темели на вкупната оценка која е добиена од измерените поединечни оценки.

*Пресметка на вкупната оценка поради слабости во заштитата при несреќа.

За целокупната оценка важи следново:

0,6-1,5 Одличен 1,6-2,5 Многу добар 2,6-3,5 Добар 3,6-4,5 Доволен 4,6-5,5 Недоволен

 

 

 

 

 

 

Превземено од ÖAMTC

ПОВРЗАНИ СТАТИИ