Закон за привлечност-ДА СЕ ДОБИЕ СÈ ШТО ЌЕ СЕ ПОСАКА…

13/12/2020

ЗАКОНОТ ЗА ПРИВЛЕЧНОСТ СЕ СПОМЕНУВА ВО ДЕЛАТА НА ГОЛЕМИТЕ ФИЛОЗОФИ, НА ПРИМЕР, СОКРАТ, ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛ, ПИТАГОРА, А НЕГОВОТО ПОСТОЕЊЕ ДЕНЕС ГО ПОТВРДУВА И НАУКАТА. СЕКОЈА МИСЛА Е ЕНЕРГИЈА СО СВОЈА ФРЕКВЕНЦИЈА. СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРИВЛЕЧНОСТ, СЛИЧНОСТИТЕ СЕ ПРИВЛЕКУВААТ СО МИСЛИТЕ

Човекот е тоа што го мисли. Сето тоа што е некој денес, претходно го видел – замислил – визуализирал. Прецизноста на овој закон е толку голема што и да се случи нешто непредвидливо, тоа е после- дица на однапред добро смислена активност. Погледнете ги луѓето околу вас. Тие денес се резултат на нивните претходни мисли, а утре ќе бидат тоа што го мислат денес. Мислите се најдобриот уметник што некогаш постоел и тие располагаат со најголема прецизност на обликување, а тоа е познато како закон за привлечност на мислите. Овој закон е апсолутно прецизен и тука нема лаги. Ниеден човек не е случајно тоа што е. Богатиот е богат затоа што мислел на богатство и имал дефинирана цел во мислите. Сиромашниот е сиромашен затоа што мисли и зборува само за сиромаштија. Секој е тоа што мисли дека е. Позитивниот човек мисли на конструктивни работи, а негативниот мисли на деструктивни. Малку луѓе го работат тоа што навистина го сакаат. Тоа се оние луѓе што знаеле што сакаат од животот, го побарале, мислеле на тоа и така го привлекле. Луѓето што работат со љубов се успешни во нивните професии. Ниеден успешен или неуспешен човек на овој свет не е случајно тоа што е. Тоа е состојба на претходните мисли и ништо друго. Човекот е најголемата ѕверка од сите живи суштества. Тој може да создава војни, но и хармонија, со помош на неговите мисли и со законот за привлечност. Но позитивната мисла е значително помоќна од негативната и ако еднаш се научи да се користи, нема враќање назад. Тешко е од лош човек да направите добар, но од добар човек што поседува високо духовно ниво никогаш нема да создадете лош човек. Тој е таков какво што е неговото опкружување. Сè што му се случува на секој човек нема никаква врска со надворешниот свет затоа што неговите мисли ја отсликуваат неговата состојба и сето она што му се случува. Законот за привлечност на мислите постоел уште при создавањето на првата мисла за создавање на светот. Тоа го потврдуваат и науката и религијата.

Внимавајте со мислите! Праќајте чисти и позитивни мисли за да се оплодат и да ги остварат вашите копнежи. Секогаш кога негативните мисли ќе ја преземат контролата во размислувањето, се губи рамнотежата. Тогаш, за разлика од позитивните, негативните мисли се помногубројни. Во вакви моменти ние сме на фреквенција на негативноста и веднаш ја повикуваме. Ако сме свесни што правиме, нема да дозволиме емоциите и стравот да управуваат со нас, туку веднаш ќе пратиме војска од позитивни мисли што ќе ја уништат војската од негативни мисли. Секоја позитивна мисла е посилна од негативната. Негативните мисли секогаш водат кон уништување, а позитивните кон создавање успех. Негативниот принцип се помирува со поразот, а позитивниот се бори за победа. Секогаш кога го програмирате вашиот ум со одреден ментален позитивен став, тој ќе го создаде и невозможното. Потребно е само доволно долго да се задржи оптимизмот при размислувањето за да се оствари тоа што го барате како крајна цел. Секоја мисла има своја фреквенција. Од моментот кога ќе се п о м и с л и на нешто, потсвеста се впушта во потрага по бесконечен број мисли со иста или с л и ч н а фреквенција за да ја реализира посакуваната цел. Тоа значи дека кога имате мисла за точно определена цел, вие правите линк со сите што се на иста или слична фреквенција со вас. Во секојдневниот живот, кога помислувате на некого со силна желба и потреба да размените информации, тогаш се случува да заѕвони телефонот и да ви се јави токму таа личност. Тоа е интуиција, односно истовремено поврзување на свесни активности, без директна врска. Но поинтерено е тоа што во тој момент, пред да ви каже зошто ве бара, вие веќе ја имате неговата мисла и тој ќе ви го каже тоа што вас ве интересира.

Речиси секогаш помислувате на некој што го знаете, правите телепатски линк преку мислите од вашата свест со неговата потсвест и кај него иницирате да ви се јави или, пак, директно ја добивате информацијата што ви е потребна, правејќи го тоа што тој би го сторил.

Задржувањето на една мисла во свеста подолго од 10 секунди создава закон за привлечност. Првата мисла на слика задржана подолго од 10 секунди, со намерно насочено внимание, секогаш повикува втора слика од слична мисла, потоа трета итн. Ваквата ситуација ја принудува свеста добар дел од времето да го троши за огнената желба и таа прераснува во остварлива идеја. Секогаш кога во текот на денот, свеста ќе поверува дека тоа е остварливо, се појавуваат силни емоции. Тие го менуваат хемискиот состав во телото и праќаат електрични сигнали во мозокот, до потсвеста, за иницирање на уште посилна наредба за барање сè повеќе комбинации на информации за остварување на целта, а вие несвесно станувате зависни од потребата за нејзино реализирање. Потсвеста е таа што е прва активирана да најде безброј комбинации за да ви понуди многу идеи како да дојдете до замислената цел. Секогаш го добиваме само тоа што навистина силно го чувствуваме со нашите емоции. Не може да добиеме нешто кога имаме енергетски отпор кон тоа што нè привлекува. Доколку не можеме да поверуваме дека нешто можеме да имаме, тогаш сигурно нема ни да го привлечеме.

При состојба на огнена желба, кога со сигурност и со силни чувства точно знаете што сакате, која е вашата желба и крајна цел, законот за привлечност реагира веднаш или по некое време, со ваше свесно насочување на визуализацијата. Пријатните чувства секогаш создаваат позитивни вибрации што зрачат во околината и го привлекуваат сето она што има слична хемија. Законот за привлечност дејствува преку насочување на мисловната енергија, при што доаѓа до привлекување и поврзување на личности што имаат мисли и копнежи, слични како нашите, и ова влијание доведува до тоа да се сретнеме со тие личности. Сè што ви се случува во животот е последица токму на она што го гледаме во нашиот внатрешен свет за да го привлечеме несвесно. Така, ние привлекуваме луѓе, настани и околности, во хармонија со нашите доминантни мисли. Ова чувство на привлекување што тие луѓе го предизвикуваат во нас се нарекува закон за привлечност на сè што е од иста или различна природа, закон што секој може да го прифати и да го користи како упатство за животот. Само доколку верувате во тоа ќе бидете пријатно изненадени од способноста за справување со критичните ситуации во вашиот живот. Учете ги правилата за да знаете да ги прифатите и да ги примените.

Со оглед на тоа што законот за привлечност е толку едноставен за користење, нормално е да биде комплициран за објаснување за широка примена кај луѓето. Овој закон навистина е толку едноставен и луѓето го носат во себе, иако не знаат како да го доведат до совршенство и како да ги користат придобивките од него.

 

Игор Ландсберг

ПОВРЗАНИ СТАТИИ