НОВИНИ НА ПАТИШТАТА ВО СРБИЈА, ГРЦИЈА, ФРАНЦИЈА, АЛБАНИЈА, РОМАНИЈА, БУГАРИЈА, БЕЛГИЈА, СЛОВЕНИЈА И ШПАНИЈА

26/06/2019

СРБИЈА

Мерење на средна брзина на автопатиштата во Србија

Во Србија се применуваат правила за пресметка на брзина на автопатиштата. Не се менува границата на дозволената максимална брзина на движење, но контролата е различна. Возачите ќе бидат казнети врз основа на просечна брзина. Просечната брзина се пресметува според потребното време да се помине одреден дел од автопатот, од моментот кога се зема картичката за наплата на патарина, до моментот кога се наплаќа патарината. Оваа просечна брзина не смее да надминува 120 км / ч, согласно законот за безбедност во сообраќајот на Република Србија. Казната за домашните возачи ќе биде испратена на домашна адреса на граѓаните, додека странските државјани ќе бидат сопрени на лице местото, каде што ќе бидат известени за прекршок во согласност со пречекорената максимална брзина и за кои ќе се води прекршочна постапка или ќе им биде изречена парична казна на самото место. Странските државјани ќе можат да ја платат оваа глоба на самото место.

Предвидени казни:

1. 121-140 км / ч – 3.000 динари;
2. 141-160 км / ч – 5.000 динари;
3. 161-180 км / ч – 6.000 – 20.000 динари, три казнени поени и одземање на возачката дозвола од најмалку 30 дена;
4. 181-200km / h – 15.000 – 30.000 динари или затвор до 30 дена, шест казнени поени и одземање на возачката дозвола за најмалку три месеци;
5. 201 +/- 100.000 – 120.000 динари, најмалку 15 дена затвор, 14 казнени поени, одземање на возачката дозвола за најмалку осум месеци.

Доколку се вози според прописите, точно се знае за колку време со максимална дозволена брзина може да се пристигне од точката А до точката Б:

– Хоргос – Прешево (537 км): 4 часа, 16 минути;
– Радинска рампа на Врчин – рампа за наплата на патиштата Ниш (205 км): 1 час, 42 минути;
– Врчин рампа – Прешевска рампа (359 км): 3 часа;
– Шимановци – Шид (85 км): 42 минути;
– Лиг – Прељина (40 км): 20 минути;

ГРЦИЈА

Највисока дозволена брзина

Во населени места има ограничување на брзината за автомобил (со или без приколка) од 50 км на час. На автопат ограничувањето на брзината за автомобиле е 130 км на час. На останатите патишта ограничувањето на брзината е од 90 до 120 км на час. За моторцикл ограничувањата се: 40 км на час во населени места; 90 км на час на автопат и 790 км на час на останати патишта.

Употреба на мобилен телефон

За време на возење во Грција е забранета употреба на мобилен телефон. Дозволена е употреба на HANDS FREE. Казна до 100 ЕУР.

Дозволено количество алкохол

Дозволено количество на алкохол во крвта е 0,05% за нови возачи (дозвола до 2 години) и моторциклисти 0,02%.

Потребни документи за патување

За влез во Грција не е потребна виза. Потребни документи се: Зелен картон, Меѓународна возачка дозвола и Дозвола за управување со туѓо моторно возило, ако возилото не е лична сопственост.

ФРАНЦИЈА

Употреба на мобилен телефон

За време на возење во Франција е забранета употребата на мобилен телефон. Дозволена е употребата на HANDS FREE. Казна 135 ЕУР.

Највисока дозволена брзина

Во населени места има ограничување на брзината за автомобил и моторцикл од 50 до 70 км на час. На автопат ограничувањето за автомобил и моторцикл е 130 км на час. На останати патишта ограничувањет е од 90 до 110 км на час.

Дозволено количество алкохол

Дозволено количество на алкохол во крвта е 0.05%.

Употреба на велосипедски кациги

Велосипедските кациги сега се задолжителни и за деца под 12 година возраст кои возат велосипед или се возат на велосипед како патници.

АЛБАНИЈА

Највисока дозволена брзина

Во населени места има ограничување на брзината од 40 км на час. На автопат ограничувањето е 110 км на час. На останати патишта максимална дозволена брзина е 80/90 км на час.

Употреба на мобилен телефон

Забрането, а казната е од 1.000 до 4.000 АЛЛ.

Поважни телефонски броеви

Полиција 129; Амбуланта 127; Пожарна 128; АЦА (помош на пат) 139; АЦА (инфо центар) +355 4 2387 017 (раб. вр. 24ч) +355 66 4001 222 +355 69 4001 222.

Дозволено количество алкохол

Возење под влијание на алкохол е најстрого забрането. Дозволено ниво е 0.01%.

РОМАНИЈА

Највисока дозволена брзина

Во населени места – сите возила 50 км на час; Надвор од населени места – Автомобили – Автопат 130 км на час; Останати патишта 90-100 км на час.

Употреба на мобилен телефон

За време на возење во Романија е забранета употребата на мобилен телефон (казна од 65 до 80 евра), HANDS FREE дозволено.

Поважни телефонски броеви

Полиција 112; Амбуланта 112; Пожарна 112; АЦР (туринг инфо) +40 21 211 04 10 или 211 43 66 АЦР (аларм центар) +40 21 222 2222 со мобилен: 0745 382 715 0722 382 715

Дозволено количество алкохол

Дозволено количество на алкохол во крвта е 0,05%.

БУГАРИЈА

Највисока дозволена брзина

Во населени места има ограничување на брзината за автомобил (со или без приколка) од 50 км на час. На автопат ограничувањето за автомобил е 130 км на час (на означени места и 140 Км/ч); На останати патишта ограничувањето е 90 км на час; За моторцикл ограничувањата се: 50 км на час во населени места, 100 км на час на автопат, 80 км на час на останати патишта.

Употреба на мобилен телефон

За време на возење во Бугарија е забранета употребата на мобилен телефон. Дозволена е употребата на HANDS FREE. Казна 25 ЕУР.

Дозволено количество алкохол

Дозволено количество на алкохол во крвта е 0,05%.

БЕЛГИЈА

Цена на глоба

Глоба за не користење рефлектирачки елек – минимум 58 евра.

СЛОВЕНИЈА

Цена на глоба

Глоба за поминување на црвено светло – 300 евра.

ШПАНИЈА

Задолжителна опрема

Во возилото треба да се има резервна гума (или комплет за поправка на оштетувањето) и опремата потребна за промена на гума или поправка на оштетувањето.

 

 

ПОВРЗАНИ СТАТИИ