Новина на патиштата во Белгија, Словенија и Шпанија

04/01/2019

Белгија

Нови цени на глоба:
Зголемена е глоба за не користење на рефлектирачки елек – минимум 58 евра.

 

Словенија

Нови цени на глоба:
Зголемена е глоба за поминување на црвено светло – 300 евра.
Наплата на патарина:
За поминување низ тунелот Караванке ( Словенија – Австрија, патот помеѓу СВ.Јакоб и Јесенице) возилата над 3,5 тони плаќаат само преку ДАРС (DARC) електронски систем на наплата. Подетално: https://www.dars.si/Karavanke_tunnel

 

Шпанија

Задолжителна опрема:
Во возилото, задолжителнио, треба да се поседува резервна гума (или комплет за поправка на оштетувањето) и опрема потребна за промена на гума или поправка на оштетувањето.

ПОВРЗАНИ СТАТИИ