ФИА Регија I – ЌЕ ПРОМЕНИ ЛИ НЕШТО ИЗЈАВАТА ЗА ПРИГОВОРИ?

22/04/2019

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ГИ ОБВИНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВОЗИЛА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОНКУРЕНЦИЈАТА ЗА „ЧИСТА“ ЕМИСИЈА НА ГАСОВИ.

 

На 5 април 2019 година, Европската комисија ги информираше BMW, Daimler и Volskwagen дека ги кршеле антимонополските правила во периодот од 2006 до 2014 година. Ваквата одлука е во врска со заговорот за ограничување на конкуренцијата за развој на технологија за „чисти“ емисии на новите бензински и дизел патнички автомобили.

Комисијата ги информираше производителите на автомобили преку Изјава за приговори, што претставува само прелиминарен став на Комисијата и не го прејудицира исходот од истрагата. Сепак, Комисијата откри дека производителите на автомобили им ја ограничиле можноста на потрошувачите да купат автомобили кои загадуваат помалку, и покрај тоа што ваквата технологија на производителите им била достапна. За да го направат ова, производителите го користеле т.н. „круг од пет“ технички состаноци за да ги координираат нивните активности.

Со Изјавата за приговори, Комисијата смета дека прозиводителите на автомобили го попречиле развојот на две посебни технологии:

– Системи за селективно каталитичко намалување (SCR) наменети за намалување на штетните емисии на азотни оксиди (NOx) од дизел патничките автомобили преку инјектирање на уреа (исто така наречен “AdBlue”) во протокот на издувни гасови.

– Филтри за филтрирање на честички „ОТО“ („OPF“), (или поинаку познати како филтри за честички на бензин) за намалување на емисиите на штетни честички од издувните гасови на патнички автомобили со директно вбризгување.

Што се однесува до SCR системите, Комисијата утврди дека производителите на автомобили се здружиле за да ја ограничат AdBlue-потрошувачката и ефикасноста на издувните гасови. Ова го направилево периодот помеѓу 2006 и 2014 година со координирање на нив- ните стратегии за дозирање AdBlue, големина на AdBlueрезервоарот и опсегот на полнење

Во однос на OPF, Комисијата утврди дека производителите на автомобили од 2009 до 2014 годинасе координирале за да го избегнат, или барем да го одложат, воведувањето на модели на патнички автомобили со OPF технологија.

Казните на ЕУ би можеле да достигнат до 10 отсто од глобалниот промет на компанијата. Се известува дека Дајмлер потенцијално нема да се казни со парична казна поради тоа што ја предупреди Комисијата за ваквиот заговор. На производителите на автомобили сега ќе им биде дадена можност да ги разгледаат документите на Комисијата и да одговорат писмено или усно. По ова, Комисијата може да донесе одлука, доколку има доволно докази, да го забрани дослушувањето и да изрече парична казна во висина од 10% од прометот на производителот на автомобили.

Извор: ЕК Соопштение за медиумите – Анти-доверба за чистење на емисиите

 

Благица Блажевски

ПОВРЗАНИ СТАТИИ