Kushtet e përdorimit të paketave të anëtarësimit

AMSM pakotë e anëtarësisë janë me vlefshmëri prej 12 muajsh, llogaritur nga dita e nënshkrimit të Fletëaderimit dhe pagesës së shumës totale të anëtarësisë.

KUSH MUND TË JETË ANËTAR I AMSM-së?

Person fizik – shtetas i RMV-së ose i huaj me lejëqëndrim të rregulluar të përkohshëm në shtetin tonë

Person juridik – të jetë i regjistruar në Regjistrin Qendror të RMV-së për ushtrimin e veprimtarisë ekonomike në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

KOHËZGJATJA E ANËTARËSISË

AMSM pakotë e anëtarësisë janë me vlefshmëri prej 12 muajsh, llogaritur nga dita e nënshkrimit të Fletëaderimit dhe pagesës së shumës totale të anëtarësisë.

VLEFSHMËRIA E AMSM PAKOVE TË ANËTARËSISË

Përderisa personi fizik ose juridik për herë të parë anëtarësohet në AMSM, ose ka ndërprerje të anëtarësisë më të gjatë se 30 ditë nga dita e skadimit të anëtarësisë, shërbimet e anëtarësisë të cilat i referohen transportit të makinës në territorin e RMV-së dhe Evropë, nuk mund t’i përdorë falas përpara kalimit të 7 ditëve llogaritur nga dita e anëtarësimit.

Pakotë e anëtarësimit vlejnë për makinat motorike për pasagjerë dhe makinat e lehta komerciale, të regjistruara me rregull me targa maqedonase të regjistrimit dhe të cilat nuk i tejkalojnë karateristikat në vijim:
- Masa totale deri 3,5 tonelata dhe
- Gjatësia totale nga parakolpi i përparmë deri në boshtin e pasmë 3,5 m

Përdoruesit e pakove të anëtarësisë të destinuara për persona fizik kanë të drejtën që t’i përdorin shërbimet varësisht nga pakoja e përzgjedhur, pa marrë parasysh nëse drejtojnë një makinë motorike të tyre ose të huaj e cila është:
- me rregull e regjistruar,
- me targa maqedonase të regjistrimit, dhe
- Titullohet në person fizik

Porositës i intervenimit duhet të jetë anëtari, i cili drejton makinën ose njëkohësisht është fizikisht i pranishëm në makinën gjatë zbatimit të intervenimit.

Секоја потреба од помош на пат, пренос на возилото во случај на дефект или на сообраќајна незгода или покривање на патните трошоци, членот треба задолжително да ја пријави во Контакт центарот на телефон 196 (за интервенции во РСМ) или на телефон + 389 2 3181 196 (за интервенции надвор од РСМ) во рок од 24 часа, во спротивно АМСМ нема да изврши рефундирање на средства и користењето на услугите ќе бидат невалидни.

NUK E DINI SE CILA KARTELË E ANËTARËSIMIT ËSHTË MË E MIRA PËR JU?

AMSM REKOMANDON
Click outside to hide the compare bar
KRAHASO
Споредба ×
KRAHASO Continue shopping