Патарини во Република Северна Македонија

За утврдување на висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) за различните видови на возила, во зависност од видот на возилото, бројот на осовини и висината кај предната осовина, возилата се распоредуваат во пет категории:

Категоризација на моторни возила

I A Категорија I B Категорија II Категорија III Категорија IV Категорија
Моторни возила со карактеристики на мотоцикли (со две тркала). Возила со две осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри. Возила со три или повеќе осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри,возила со две осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри или пониска од 1,8 метри и возила со приколка со три или повеќе осовини и висина кај преднатаосовина пониска од 1,3 метри. Возила со три осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри и возила со две осовини и висина кај предната осовина иста или повисока од 1,8 метри. Возила со четири или повеќе осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри.

Висина на возилото кај предната осовина, се мери вертикално од коловозот до највисоката точка на возилото, над предната осовина.

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во денари на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:

Патни делници I A Категорија I B Категорија II Категорија III Категорија IV Категорија
Свети Николе – Штип
(Кадрифаково)
30 MKD 50 MKD 80 MKD 150 MKD 220 MKD
Миладиновци – Свети Николе
(Преод)
40 MKD 70 MKD 100 MKD 180 MKD 270 MKD
Тетово – Гостивар
(Гостивар)
20 MKD 30 MKD 40 MKD 80 MKD 110 MKD
Тетово – Гостивар
(Тетово)
20 MKD 30 MKD 40 MKD 80 MKD 110 MKD
Скопје – Тетово
(Желино)
20 MKD 40 MKD 60 MKD 110 MKD 160 MKD
Скопје – Тетово
(Глумово)
20 MKD 40 MKD 60 MKD 110 MKD 160 MKD
Демир Капија – Гевгелија
(Гевгелија)
60 MKD 100 MKD 160 MKD 290 MKD 430 MKD
Градско – Демир Капија
(Демир Капија)
50 MKD 80 MKD 130 MKD 230 MKD 340 MKD
Велес – Градско
(Стоби)
40 MKD 60 MKD 100 MKD 180 MKD 260 MKD
Велес – Петровец
(Отовица)
50 MKD 80 MKD 120 MKD 220 MKD 330 MKD
Петровец – Велес
(Сопот)
50 MKD 80 MKD 120 MKD 220 MKD 330 MKD
Скопје – Петровец
(Петровец)
20 MKD 40 MKD 50 MKD 100 MKD 150 MKD
Миладиновци – Куманово
(Романовце)
40 MKD 60 MKD 80 MKD 150 MKD 220 MKD
Скопје – Миладиновци
(Миладиновци)
20 MKD 40 MKD 60 MKD 100 MKD 150 MKD

ПОМОШ НА ПАТ

196

+389 2 3181-196

од странство

СОСТОЈБА НА ПАТИШТА

(02) 15 555

+389 2 3181-197

од странство

ИНФО ЛИНИЈА

(02) 3181 181

+389 2 3181-181

од странство

Click outside to hide the compare bar
Спореди
Споредба ×
Спореди Continue shopping