Физички лица

Europe Premium
2.700,00 ден
Classic
990,00 ден
Light (од 18-24 години)
490,00 ден

Правни лица

Business
1.390,00 ден
Business Europe Premium
4.200,00 ден