Visa AMSM është një kartelë kreditore pa kontakt për pagesë në vendin tonë dhe jashtë vendit, a njëkohësisht është AMSM kartelë e anëtarësisë për ndihmë falas në rrugë. Është e destinuar për të gjithë personat fizik të cilët janë në marrëdhënie të rregullt pune, pranues apo jo të pagës/pensonit në Shparkase banka.

  • Udhëtim falas - ndihmë falas në rrugë dhe transportim i makinës në Maqedoni dhe Europë
  • Siguri financiare - kufizim kreditues deri në 180.000,00 denarë
  • Produkt i sigurt - për pagesë në shtëpi, jashtë vendit dhe në internet
  • Kursim - Cashback (kthim i parave), pagesë në këste pa interes dhe blerje me zbritje prej 5% deri 20%
  • Anëtarësi mujore - 200 denarë për VISA AMSM Classic dhe 300 denarë për VISA AMSM Europe Premium
Hapi i
1
Apliko online
Hapi i
2
Zgjedhni kartelë kreditore VISA AMSM
Hapi i
3
Vizitoni filialën më të afërt të Shparkase për parashtrim të dokumenteve dhe nënshkruarje të kontratës

VISA AMSM
CLASSIC

200den.

në Muaj

Pa kosto aplikimi
Apliko

VISA AMSM
EUROPЕ PREMIUM

300den.

në Muaj

Pa kosto aplikimi
Apliko

Si përdorues i kartelës së kobrenduar keni mundësinë për të fituar cashback (kthim të parave) njëhershëm në shumë prej 1.5000 denarë për një qarkullim të bërë minimal prej 30.000 denarë për periudhë prej tre muajsh me AMSM kartelën e kobrenduar kreditore.

Pagesa e cashback është njëhershëm në periudhë prej 1.7.2023 deri më 30.06.2024:

  • Korrik, Gusht, Shtator
  • Tetor, Nëntor, Dhjetor
  • Janar, Shkurt, Mars
  • Prill, Maj, Qershor

Për kartelën kreditore AMSM VISA mund të aplikoni online këtu ose në cilëndo filialë të Shparkase banka anembanë Maqedonisë, me parashtrimin e dokumenteve vijuese:

Click outside to hide the compare bar
KRAHASO
Споредба ×
KRAHASO Continue shopping