Servisi i automjeteve

Shërbime profesionale të servisimit

AMSM servisi i automjeteve Ju mundëson shërbime profesionale të servisimit për të gjitha markat dhe modelet e makinave:

 • Servisim i rregullt: ndërrim i vajit, filtrit të vajit, filtrit të karburantit, të ajrit dhe të polenit
 • On-board diagnosticim (kontrollim kompjuterik)
 • Kontroll i ndezjes
 • Kontroll i kompresionit
 • Ndërrim i pompës së karburantit
 • Kontroll dhe rregullacion i zhurmës së valvulave
 • Ndërrim i rripit V, atij linear dhe të dhëmbëzuar
 • Ndërrim i pompës së ujit
 • Ndërrim i termostatit
 • Ndërrim i sistemit të ftohjes
 • Ndërrim i sistemit të ngrohjes
 • Ndërrim i dinamos/alternatorit
 • Nivelizim i dritave të para
 • Karikim i baterisë
 • Zëvendësim i lamelës
 • Rregullim i tufës
 • Riparim i frenave/ndërrim i rripave/jasqeve
 • Ndërrim i tufave/gjysmëboshteve/lidhjeve
 • Ndërrim i amortizatorit/kushtetit të rrotës
 • Kontrollim i kondicionerit dhe mbushje
 • Kontrollim i gjeometrisë së makinës (centrim)
 • Ndërrim i llambave të dritave të para, sinjalizueve dhe dritave të ndalimit
 • Ndërrim i kandelave, ngrohësve
 • Centrim i shasisë së përparme dhe të pasme
 • Balancim i gomave
 • Goma dimri/vere të automjeteve

Me АMSM kartelat e anëtarësisë gjatë servisimit të makinës në AMSM servisin e automjeteve, fitoni lirim në punën e dorës dhe pjesë rezervë.

Vendndodhjet: AMSM Shkup (Qendër), Veles dhe Kërçovë.

Cakto servisim

SERVISI I LËVIZSHËM

Premium shërbime servisimi në vendndodhjen tuaj

Servisi i lëvizshëm është një shërbim inovativ i cili Ju mundëson servisim dhe mirëmbajtje të makinave të parkut tuaj të makinave në vendndodhjen Tuaj.

Ky shërbim i parë i llojit të këtillë në treg dhe për kompanitë me një park më të madh të makinave u mundëson përfitime të rëndësishme:

 • të ulin kohën dhe angazhimin e punonjësve për servisim të makinave
 • të ulin koston për servisim, me atë që servisimi do realizohet në vendndodhjen e kompanisë
 • të ulin humbjen e kohës efektive të punës, ashtu që servisimi i makinave do zhvillohet vetëm në periudhën pas përfundimit të orarit të punës ose gjatë fundjavës

Premium shërbimet e servisimit në vendndodhjen Tuaj kryhen me një makinë servisimi në lëvizje e cila është e adaptuar dhe në tërësi e pajisur për realizimin e suksesshëm të të gjitha shërbimeve të servisimit, në të gjitha stinët e vitit:

 • Diagnostikim kompjuterik
 • Kontrollim i ndriçimit
 • Servisim i rregullt i makinës
  • Ndërrim i vajit dhe filtrave
  • Furnizim dhe kontrollim i lëngjeve
 • Kontrollim i lëshimit në sistemin e ftohjes me freon (kondicioneri)
 • Ndërrim i pjesëve nga sistemi i frenimit (zëvendësim i pllakave)
 • Intervenime tjera më të vogla
 • Mbajtja e historikut të servisimit
 • Одржување и сервисирање на пневматиците
  • Montim dhe demontim
  • Balancim
  • Ngjitje me tapë dhe ngjitëse

Shërbimi është i dedikuar për kompani me park të makinave dhe persona fizik

 

Cakto servisim

NDIHMË NË RRUGË

196

+389 2 3181-196

JASHTË VENDIT

GJENDJA NË RRUGË

(02) 15 555

+389 2 3181-197

JASHTË VENDIT

INFO LINJA

(02) 3181 181

+389 2 3181-181

JASHTË VENDIT

Click outside to hide the compare bar
KRAHASO
Споредба ×
KRAHASO Continue shopping