ANËTARËSIA FAMILJARE

ANËTARËSI FAMILJARE

PËRDORUES TË ANËTARËSISË FAMILJARE

Përdoruesit e anëtarësisë familjare mund të jenë vetëm anëtarët e familjes më të ngushtë të anëtarit „bartës“ të një prej pakove bazë të anëtarësisë. Nën termin familje më e ngushtë nënkuptohet burri (ati), gruaja (ëma) dhe fëmijë deri më 26 vjet të cilët jetojnë nën kulm të njëjtë dhe evidentohen në adresë të njëjtë në letërnjoftimin.

Anëtarësinë familjare mund t’a përdorin maksimum pesë anëtarë të familjes më të ngushtë, përfshirë këtu edhe bartësin e anëtarësisë bazë.

BLEJ

PAKO ANËTARËSIE PËR TË CILAT LIDHET ANËTARËSIA FAMILJARE

Anëtarësia familjare nuk është pako e re e anëtarësisë dhe nga kjo arsye e përkufizojmë si një anëtarësi shtesë, meqë lidhet për njërën nga pakot ekzistuese të anëtarësisë Classic dhe Europe Premium.

BLEJ

NUK E DINI SE CILA KARTELË E ANËTARËSIMIT ËSHTË MË E MIRA PËR JU?

AMSM REKOMANDON

MËNYRA E PËRDORIMIT TË SHËRBIMEVE

Përdoruesit e anëtarësisë familjare kanë të drejtë që të përdorin të gjitha shërbimet të cilat rrjedhin nga pakoja bazë e anëtarësisë. Anëtarësia familjare, si një anëtarësi shtesë, u mundëson anëtarëve të familjes më të ngushtë që të përdorin shërbimet nga pakoja bazë e anëtarësisë së anëtarit „bartës“ i kësaj anëtarësie. Anëtarët e familjes më të ngushtë, përdorues të anëtarësisë familjare, janë poashtu edhe anëtarë të AMSM-së.

BLEJ

KOHËZGJATJA E ANËTARËSISË FAMILJARE

Kohëzgjatja e anëtarësisë familjare zgjat po aq sa zgjat edhe pakoja bazë e anëtarësisë (Classic ose Europe premium), që është nxjerr nga ana e anëtarit „bartës“ i pakosë bazë të anëtarësisë. Pa dallim se në cilën datë është nxjerr anëtarësia familjare, do skadojë në ditën e skadimit të anëtarësisë bazë.

BLEJ

NUK E DINI SE CILA KARTELË E ANËTARËSIMIT ËSHTË MË E MIRA PËR JU?

AMSM REKOMANDON
Click outside to hide the compare bar
KRAHASO
Споредба ×
KRAHASO Continue shopping