Responsive image

Теоретска Обука

Теоретската обука во Авто Школа Мобилити Плус ја изведува висококвалификуван предавач по теоретска настава.

За потребите на теоретската обука, Авто Школа Мобилити Плус располага со модерно опремена и целосно комјутеризирана училница, во која со помош на различни помошни средства кандидатите полесно го совладуваат материјалот и соодветно се подготвуваат за полагање на испитот за познавање на теоретските сообраќајни правила и прописи.

Целокупниот наставно-едукативен материјал и сите потребни учебници и литература за теоретскиот испит ви се достапни во Авто Школа Мобилити Плус.

mk_MKМакедонски јазик