Responsive image

Ц категорија


Потребни документи

  • Возраст од 21 година
  • Поседување возачка дозвола за „Б“ категорија најмалку една година
  • Лична карта
  • Лекарско уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторни возила

Задолжителна наставна програма:

Теоретска настава:
- 10 наставни часови со времетраење од 3 дена
Практична настава:
- 20 мото часови распоредени во 10 денови
- 2 посети на полигон и обука во градска средина
Испитна програма:
- Теоретски испит
- Практичен испит на полигон и градска средина
mk_MKМакедонски јазик