Responsive image

Б категорија


Потребни документи

  • Возраст од 18 години и лична карта или
  • 17,5 години и согласност од двајцата родители заверена на нотар
  • Лекарско уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторни возила

Задолжителна наставна програма:

Теоретска настава:
- Задолжителна обука за прва помош
- 20 наставни часови со времетраење од 5 дена
Практична настава:
- 36 мото часови распоредени во 18 денови
- 3 посети на полигон, обука надвор од населено место и задолжителна обука за ноќно возење
Испитна програма:
- Tеоретски испит
- Практичен испит на полигон и градска средина

Б+Е категорија


Потребни документи

  • Лична карта
  • Возачка дозвола за „Б“ категорија
  • Лекарско уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторни возила
  • Возачка дозвола за „Б“ категорија најмалку 1 година

Задолжителна наставна програма:

Теоретска настава:
- 4 наставни часови со времетраење од 1 ден
Практична настава:
- 8 мото часови распоредени во 4 денови во градска средина
Испитна програма:
- Практичен испит во градска средина
mk_MKМакедонски јазик