Responsive image

Instruktorë


Borçe Mirkovski

Kategoria:B
077 527 027

I palodhshëm që të sqarojë të gjithat nga 100 herë - Ivan

Dragan Milloshevski

Kategoria:A, A1, B, BE, C
075 307 660

Nuk ka më të mirë për trajnim për kategorinë A! - Teo

Liljana Todorova

Kategoria:B
075 262 410

Pasi mua më mësoi që të voziti, mundet secilin - Martina

Margarita Mirçevska

Kategoria:B
075 406 474

Qasje miqësore me qëndrim profesional, mrekullueshëm - Nina


Suzana Gjurovska

Kategoria:B
071 378 685

E përkushtuar dhe profesionale, instruktor i mrekullueshëm - Maksim


Vllado Petrushev

Kategoria:B
070 279 084

E tëra dukej e rëndë derisa nuk fillova me orë tek ai - Lara

sqShqip