Për ne

Auto Shkolla Mobiliti Plus, përmes AMSM-së, është autoshkolla e parë e formuar në territorin e vendit tonë. Falë përvojës shumëvjeçare dhe besueshmërisë së përfituar, sot, Auto Shkolla Mobiliti Plus me qindra kandidatë në vit, është një lider tregu në trajnimin e kandidatëve në territorin e qytetit të Shkupit.

E pajisur me 8 makina pasagjerësh të modeleve Shkoda Fabia, Pezho 208, Mazda 2 dhe Volksvagen Up, makinë ngarkimi Mercedes dhe dy motoçikleta të markës Kavasaki dhe Honda, autoshkola sot disponon me makinat më bashkëkohore për trajnim të secilës kategori. Megjithatë, dallueshmëria e saj për trajnimin cilësor më së shumti i referohet instruktorëve dhe ligjëruesve profesional.

Duke zgjedhur Auto Shkollën Mobiliti Plus, Ju e zgjedhni më të mirën për vete, si një pjesëmarrës i ardhshëm në komunikacionin.

Mësimi teorikTrajnimin teorik në Auto Shkollën Mobiliti Plus e zbaton ligjërues me kualifikime të larta në mësimin teorik.

Për nevojat e trajnimit teorik, Auto Shkolla Mobiliti Plus disponon me një klasë të pajisur moderne dhe tërësisht të kompjuterizuar, në të cilën me ndihmën e mjeteve të ndryshme ndihmëse, kandidatët më lehtë e përvetësojnë materialin dhe në mënyrë përkatëse përgatiten për hyrje në provimin për njohjen e rregullave të komunikacionit.

I tërë materiali mësimoro-edukativ dhe të gjitha librat e nevojshme dhe literatura për provimin teorik Ju janë të qasshme në Auto Shkollën Mobiliti Plus.


FILLO

sqShqip