Lajmërim dhe Çlajmërim i makinave

Procedura dhe dokumentet e nevojshme

Pronari i makinës së regjistruar parashtron Kërkesë për çlajmërim të makinës në stacionin ku është kryer regjistrimi i makinës, dmth. ku është lëshuar targa e regjistrimit. Pronari i ri e paraqet makinën në vendin e vet të vendbanimit.

ÇLAJMËRIM I MAKINËS

Për çlajmërim të makinës nevojiten dokumentet në vijim:

- Kërkesë për çlajmërim;
- Librezë qarkullimi e makinës;
- Prani personale e personit i cili e çlajmëron makinën;
- Targa të regjistrimit të makinës.

Nëse person juridik çlajmëron makinë, atëherë personi i cili i çlajmëron targat e regjistrimit në emër të personit juridik duhet të posedojë prokurë.

Çlajmërimi i makinës kryhet në MPB në ndërtesën e Radio Televizionit të Maqedonisë.

LAJMËRIM I MAKINËS

Për lajmërim të makinës nevojiten dokumentet në vijim:

- Leje qarkullimi e çlajmëruar në të cilën ka verifikim se makina është çlajmëruar;
- Prani personale e pronarit;
- Kërkesë për lajmërim.

Click outside to hide the compare bar
KRAHASO
Споредба ×
KRAHASO Continue shopping