NDIHMA NË RRUGË

Mënjanimi i defekteve në rrugë 24/7

Në rast të një defekti më të vogël i makinës Suaj në rrugë, ekipi ynë profesional Ju është në dispozicion 24/7 në tërë territorin e vendit tonë:

  • ndërrim i gomës së shpuar / rrotë rezervë
  • furnizim i karburantit
  • furnizimi vajit dhe lëngut në sistemin e ftohjes
  • riparim i sistemeve elektronike për ndriçim
  • mënjanim i gabimeve të mundshme në sistemet kompjuterike të makinave të reja (on-board diagnosticim) etj.

Me 9 baza dhe mbi 20 makina të specializuara për ndihmë në rrugë në të gjtha qytetet më të mëdha në vendin tonë, AMSM Shërbimi për ndihmë dhe informacione në rrugë Ju mundëson intervenim të shpejtë kudo që gjendeni në tërë territorin e vendit tonë.

Ekipi profesionist me mbi 45 vozitës-mekanikë profesionistë me përvojë shumëvjeçare dhe me mijëra intervenime në vit, është garanca jonë për një cilësi të lartë të shërbimeve për ndihmë dhe mënjanim të defekteve në rrugë.

Në rast të nevojës nga ndihma në rrugë, 24/7 Ju është në qasje Kontakt Qendra jonë, e cila punon 365 ditë në vit dhe e cila disponon me 10 agjentë të trajnuar në mënyrë përkatëse që t’Ju sigurojnë ndihmë të shpejtë dhe të sigurtë në rrugë kudo që gjendeni.

Me АMSM kartelat e anëtarësisë intervenimet për ndihmë në rrugë në vendin tonë janë falas.

NDIHMË NË RRUGË

196

+389 2 3181-196

JASHTË VENDIT

GJENDJA NË RRUGË

(02) 15 555

+389 2 3181-197

JASHTË VENDIT

INFO LINJA

(02) 3181 181

+389 2 3181-181

JASHTË VENDIT

Click outside to hide the compare bar
KRAHASO
Споредба ×
KRAHASO Continue shopping