PROGRAMI I LOJALITETIT

Çdoherë kemi ditur se ajo çfarë na bën unik jeni pikërisht Ju, AMSM anëtarët tanë shumëvjeçar dhe lojal. Midis jush ja edhe të tillë të cilët edhe pse nuk i kanë shfrytëzuar privilegjet „Ndihmë në rrugë” ose „Rimorkim makine“ nga AMSM kartela personale e anëtarësisë, megjithatë ajo është gjëja e fundit nga e cila do heqnin dorë. Këta janë atë AMSM anëtarë të cilët e dijnë se ndjenja e sigurisë në rrugë nuk ka çmim.

Silver

Për anëtarë të përhershëm të cilët anëtarësohen nga viti i pestë deri në vitin e nëntë rrjedhimisht, fitojnë kartelë të argjentë dhe mundësi për të përdorur shërbimin plotësues ndihmë në rrugë nga pakoja e përzgjedhur e anëtarësisë.

Gold

Për anëtarë të përhershëm të cilët anëtarësohen nga viti i dhjetë deri në vitin e katërmbëdhjetë rrjedhimisht fitojnë kartelë ari me atë që shërbimin rimorkim falas në rast të defektit deri në 200km në të dy drejtimet mund t’a përdorin pa kufizim në kilometra në territorin e RM-së.

Platnium

Për anëtarët e përhershëm të cilët anëtarësohen për të 15 (pesëmbëdhjetën) herë rrjedhimisht dhe më shumë, fitojnë kartelë platine, gjatë së cilës krahas shërbimit rimorkim falas në rast të një defekti deri në 200km në territorin e RM-së, fitojnë edhe shërbim shtesë rimorkim falas në rast të një defekti pakufi në kilometra në territorin e RM-së.

Click outside to hide the compare bar
KRAHASO
Споредба ×
KRAHASO Continue shopping