ОБЕЗБЕДЕТЕ СИ НАЈДОБРА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

01/03/2021

Најдобри здравствени услуги се ваше право, бидејќи вашето здравје е секогаш најважно. Добра вест е што за ваква врвна здравствена заштита повеќе не мора да чекате, туку сега можете сами да си ја обезбедите за себе.

Дополнителното здравствено осигурување е достапно за сите, со месечен надомест кој нема да ги оптерети вашите примања.

Приватното здравствено осигурување ги покрива сите медицински трошоци:

  • Здравствена заштита во приватни клиники;
  • Избор на лекар и на клиника;
  • Користење на здравствени услуги без упат од матичен лекар;
  • Договарање на термин кој вам ви одговара;
  • Специјалистички прегледи;
  • Лекови на розев рецепт;
  • Хирушки зафати (операции);
  • Дијагностички анализи и лабараторски испитувања и
  • Дијагностика и лекување на малигни заболувања.

Дополнително, а во зависност од вашите потреби, во приватното здравствено осигурување може да се вклучат и гинеколошки, стоматолошки и офтамолошки услуги. Приватното здравствено осигурување важи на територијата на нашата земја и во странство, а може да се склучи како индивидуално, семејно и колективно.

Повеќе информации на 02/3181-405.

ПОВРЗАНИ НОВОСТИ