Сертификат за деловна успешност за Мобилити Брокер

23/10/2019

По извршена длабинска анализа на компанијата и врз основа на различни показатели, осигурителното брокерско друштво Мобилити Брокер го доби сертификатот за деловна успешност.

Со ова се потвдува дека Мобилити Брокер ги исполнува највисоките критериуми за бонитетни достигнувања во 2018 година, и припаѓа на групата на најдобрите друштва во земјата, кои се овластени за користење на статусот и симболот за деловна успешност и сигурност.

Сертификатот го доделува Таргет Груп ДОО во соработка со BiznisMreza.mk.

ПОВРЗАНИ НОВОСТИ