1.290,00 den

КЛАСИК ЧЛЕНСТВО НИКОГАШ НЕМА ДА СЕ ПОЧУВСТВУВАТЕ ОСАМЕНИ

Classic членството е наменето за физички лица и Ви овозможува членските услуги да ги користите и кога управувате со сопствено и кога управувате со туѓо моторно возило. Возилото треба да е уредно регистрирано со македонски регистарски таблички и да гласи на физичко лице, односно членството се однесува на зачленетото лице, а не на возилото. Членскиот пакет важи за патнички моторни возила и лесни комерцијални возила со следниве карактеристики:

1. Вкупна маса до 3,5 тона и
2. Вкупна должина од преден браник до задна осовина 3,5 м.

Доколку прв пат се зачленувате или имате прекин во членството подолг од 30 дена, тогаш бесплатните услуги за пренос на возило во случај на дефект и сообраќајна незгода може да ги користите после 7 дена.

Категорија

Опис

ПОМОШ НА ПАТ И ШЛЕПУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА Classic
БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ВОЗИЛО ВО СЛУЧАЈ НА ДЕФЕКТ ДО 40 КМ (сметано во двете насоки) ЗА ДОНЕСЕНО ВОЗИЛО ВО СЕРВИС НА АМСМ
(само за механички оштетувања на возилото и во АМСМ сервисите во Скопје, Велес и Кичево)
3x
БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ВОЗИЛО ВО СЛУЧАЈ НА ДЕФЕКТ (сметано во двете насоки) 200 км
БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ОШТЕТЕНО ВОЗИЛО ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА Неограничено во км
ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРЕНОС НА ВОЗИЛО ПО ПОВЛАСТЕНА ЧЛЕНСКА ЦЕНА Неограничен број
БЕСПЛАТНА ПОМОШ НА ПАТ (дупната гума, дотур на гориво, стартување на возило)
БЕСПЛАТНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ КАДЕ ТЕХНИЧКИ Е МОЖНО
ПОМОШ НА ПАТ И ШЛЕПУВАЊЕ ВО ЕВРОПА
БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ВОЗИЛО ВО СЛУЧАЈ НА ДЕФЕКТ ИЛИ ПОТРЕБА ОД ПОМОШ НА ПАТ х
БЕСПЛАТЕН ПРЕНОС НА ОШТЕТЕНО ВОЗИЛО ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА х
ГРИЖА ЗА ЧЛЕН ВО МАКЕДОНИЈА
ПОКРИВАЊЕ НА ПАТНИ ТРОШОЦИ ЗА ЧЛЕНОТ 1000 ден.
БЕСПЛАТЕН ТРАВЕЛ ИНФО-СЕТ: ПАТНА КАРТА, РУТА И ИНФОРМАТОР ЗА ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО
ГРИЖА ЗА ЧЛЕН ВО ЕВРОПА
БЕСПЛАТНО ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ СО ПОКРИТИЕ ОД 20 ДЕНА СО ВАЖНОСТ ОД 365 ДЕНА НА ТЕРИТОРИЈА НА ЦЕЛА ЕВРОПА х
ПОКРИВАЊЕ НА ПАТНИ ТРОШОЦИ ЗА ЧЛЕНОТ, ИЛИ ХОТЕЛСКО СМЕСТУВАЊЕ И БЕСПЛАТНО КОРИСТЕЊЕ НА РЕНТ-А-КАР ВОЗИЛО х
ЗАШТЕДА СО АМСМ ЧЛЕНСКА КАРТИЧКА
ПОВОЛНОСТИ ПРИ СЕРВИСИРАЊЕ ВО АМСМ СЕРВИС ЗА АВТОМОБИЛИ (20% ПОПУСТ НА РАБОТНА РАКА И ДО 10% ПОПУСТ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ)
БЕСПЛАТНА ПРОВЕРКА НА ВОЗИЛО (СЕЗОНСКИ АКЦИИ) ВО АМСМ СЕРВИС ЗА АВТОМОБИЛИ
АМСМ ПАРТНЕР ПРОГРАМА ЗА ПОПУСТИ ВО МАКЕДОНИЈА
„SHOW YOUR CARD“- ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОПУСТИ ВО ЕВРОПА
CCI – КАМПИНГ КАРТИЧКА ЗА ПОПУСТИ НИЗ ЕВРОПА (СО ДОПЛАТА ОД 600 ДЕН)
ЧЛЕНСКО СПИСАНИЕ КЛУБ МОБИЛИТИ
МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ ВО ПЕЧАТЕНА ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА
ВРЕДНОСТ НА АМСМ ЧЛЕНСКИТЕ УСЛУГИ 32.000 ден
ЦЕНА НА АМСМ ЧЛЕНСКИОТ ПАКЕТ 1290 ден
NDIHMË NË RRUGË DHE RIMORKIM NË MAQEDONI Classic
– TRANSPORT FALAS NË AUTOMJETIT NË RAST TË DEFEKTIT (njehsuar në dy drejtimet) 200 km
– TRANSPORT FALAS TË AUTOMJETIT TË DËMTUAR NË AKSIDENT TRAFIKU E pakufizuar në km
– TRANSPORT PLOTËSUES TË AUTOMJETIT ME ÇMIM TË VOLITSHËM TË ANËTARËSIMIT Numër i pakufizuar
– NDIHMË FALAS NË RRUGË (gomë e shpuar, mbushje me karburant, startim i automjetit)
– TËRHEQJE FALAS NË VENDE QË ËSHTË TEKNIKISHT E MUNDSHME
NDIHMË NË RRUGË DHE RIMORKIM NË EVROPË
– TRANSPORTIM FALAS TË AUTOMJETIT NË RAST TË DEFEKTIT OSE NEVOJËS PËR NDIHMË NË RRUGË х
– TRANSPORTIM FALAS TË AUTOMJETIT TË DËMTUAR NË AKSIDENT TRAFIKU х
KUJDESI PËR ANËTAR NË MAQEDONI
– MBULIM TË SHPENZIMEVE TË RRUGËS PËR ANËTARIN 1000 den.
– TRAVEL INFO SET FALAS: KARTË TË RRUGËS, RRUGA DHE INFORMATOR PËR VENDIN DHE JASHTË VENDIT
KUJDESI PËR ANËTAR NË EVROPË
– MBULIMI I SHPENZIMEVE TË RRUGËS PËR ANËTARIN OSE AKOMODIM NË HOTEL DHE PËRDORIM FALAS TË AUTOMJETIT TË MARRË ME QIRA (RENT-A-CAR) х
KURSIM ME KARTELË ANËTARËSIMI NË LAMM
– PARTNER PROGRAMI I LAMM PËR ZBRITJE NË MAQEDONI
– „SHOW YOUR CARD“- PROGRAMI NDËRKOMBËTAR PËR ZBRITJE NË EVROPË
– CCI – KARTELË PËR KAMPING PËR ZBRITJE NËPËR EVROPË (ME PAGESË SHTESË DERI MË 600 DENARË)
MAGAZINË ANËTARËSIE CLUB MOBILITY
– EDICION MUJOR NË FORMË TË SHTYPUR OSE ELEKTRONIKE
VLERA E SHËRBIMEVE TË ANËTARËSISË SË LAMM 27.850 den
ÇMIMI I PAKOS SË ANËTARËSISË NË LAMM 990 den
Click outside to hide the compare bar
Спореди
Споредба ×
Спореди Continue shopping