НАПРАВЕТЕ ДОМАЌИНСКО ОСИГУРУВАЊЕ

30/11/2022

Да бидете безгрижни додека патувате значи да сте сигурни дека вашиот дом е секогаш безбеден. Направете домаќинско осигурување и осигурајте го вашиот дом од:

  • пожар,
  • удар од гром,
  • луња и град,
  • провална кражба и разбојништво,
  • излевање на вода од инсталации,
  • кршење прозорски стакла итн.,
  • штети кои можат да настанат кај соседите, а да влијаат и на вашиот дом.

Со полиса од осигурителна компанија по ваш избор направена преку Мобилити Брокер, добивате бесплатно застапување и посредување при настаната штета (пријава на штета, комплетирање на потребна документација, информација за статус на штета и сл.)

Повеќе информации: 02/3181-405

ПОВРЗАНИ НОВОСТИ

Click outside to hide the compare bar
Спореди
Споредба ×
Спореди Continue shopping