Унгарија – Цена за е-вињета во унгарски форинти

12/02/2019

Унгарија

Цена за е-вињета во унгарски форинти

КАТЕГОРИЈА НА ВОЗИЛО 10 ДЕНА 1 МЕСЕЦ 1 ГОДИНА*
(НАЦИОНАЛНА)
1 ГОДИНА (РЕГИОНАЛНИ**)
D1M : МОТОЦИКЛИ 1,470 2,500 / /
D1:
– МОТОЦИКЛИ
– ВОЗИЛА ДО 3.5 T И ДО 7 ОСОБИ (СО ИЛИ БЕЗ ПРИКОЛКА)
3,500 4,780 42,980 5,000
D2:
– ВОЗИЛА ДО 3.5 T И НАД 7 ОСОБИ
– возила за превоз на стoка до 3.5 t
7,000 9,560 42,980 10,000
B2:
– СИТЕ АВТОБУСИ
15,500 21,975 199,975 20,000
U:
ПРИКОЛКИ ОД КАТЕГОРИЈА D2 И B2
3,500 4,780 42,980 5,000

 

„HU-GO“ или „e-Toll“ за возила над 3.5 t
Електронскиот систем за наплата на патарина, познат како HU-GO, функционира за сите транспортни возила со дозволена бруто тежина поголема од 3,5 t на патарина на автопат, полу-автопат и главни патишта. Листа на овие возила е достапна на веб-страницата HU-GO. Трошокот варира во зависност од бројот на оските и категоријата на емисии.

ПОВРЗАНИ СТАТИИ