Новини на патиштата во Србија, Хрватска, Грција и Словенија

23/04/2019

СРБИЈА

Дозволено количество на алкохол
Дозволено количество на алкохол во крвта е 0,03%, (0% за професионални возачи), но доколку медицинското испитување укаже на нарушени нормални функции, возачот може да се казни без оглед на нивото на алкохол во крвта.

Употреба на мобилен телефон
За време на возење во Србија е забранета употребата на мобилен телефон. Дозволена е употребата на HANDS FREE. Казна 50 евра.

Поважни телефони
Полиција – 192, Амбуланта – 194, Пожарна – 193, АМСС (помош-информации) 00 381 11 1987 / 00 381 11 333 1200 (во Србија само 1987)

Највисока дозволена брзина
Во населени места – сите возила 50 км на час; Надвор од населени места – Автомобили, мотоцикли – Автопат 120 км на час; – Останати патишта 100-80 км на час.

 

ХРВАТСКА

Дозволено количество на алкохол
Дозволено количество на алкохол во крвта 0,05%, освен за возачите кои управуваат со возила со носивост над 3,5 тони, професионални возачи и млади возачи до 24 год, кај кои толеранција е 0,00%.

Употреба на мобилен телефон
За време на возење во Хрватска е забранета употребата на мобилен телефон. Дозволена е употребата на HANDS FREE. Казна 500 куни.

Поважни телефони
Полиција 92/112; Амбуланта 94/112; Пожарна 93/112; ХАК (инфо центар) +385 1 464 0800 (потоа бирајте 0) од Хрватска 062 777 777; ХАК (помош на пат) 1987 или (од мобилен +385 1 1987)

Највисока дозволена брзина
Во населени места има ограничување на брзината за автомобил и мотоцикл од 50 км на час. На автопат ограничувањето за автомобил и мотоцикл е 130 км на час. На останати патишта ограниченоста е од 90-110 км на час.

 

ГРЦИЈА

Дозволено количество на алкохол
Дозволено количество на алкохол во крвта е 0,05%, а за нови возачи (дозвола до 2 години) и мотоцилкисти 0,02%.

Употреба на мобилен телефон
За време на возење во Грција е забранета употребата на мобилен телефон. Дозволена е употребата на HANDS FREE. Казна до 100 ЕУР.

Поважни телефони
Полиција 100/112; Амбуланта 166 во Атина 112; Пожарна 199/112, Специјален број на туристичка полиција 171; ЕЛПА (инфо центар), 901 124 1600 ЕЛПА (аларм центар) 10400.

Највисока дозволена брзина
Во населени места има ограничување на брзината за автомобил (со или без приколка) од 50 км на час; – На автопат ограничувањето за автомобил е 130 км на час; – На останати патишта ограничувањето е од 90-110 км на час; – За моторцикл ограничувањата се: 40 км на час во населени места, 90 км на час на автопат и 70 км на час на останати патишта.

 

СЛОВЕНИЈА

Дозволено количество алкохол
Дозволено количество на алкохол во крвта е 0,05% (казна 600-1200 евра); за професионални возачи, нови возачи (до 2 години искуство) и лица до 21 година 0%.

Употреба на мобилен телефон
За време на возење во Словенија е забранета употребата на мобилен телефон. Дозволена е употребата на HANDS FREE. Казна 120 евра.

Поважни телефони
Полиција 113 / 112; Амбуланта 112; Пожарна 112; АМЗС (инфо центар) +386 1 530 53 00 АМЗС (аларм центар) +386 1 530 53 53.

Највисока дозволена брзина
Во населени места – сите возила 50 км на час; Надвор од населени места -Автомобили, мотоцикли, возила до 3,5 тони – Автопат 130 км на час; – Останати патишта 90-110 км на час; -Автомобили со приколка до 7,5 тони – Автопат 80 км на час; – Останати патишта 80 км на час; Минимум дозволена брзина на автопат и на брзи патишта е 60 км на час.

 

ПОВРЗАНИ СТАТИИ