Контакт


АМСМ Помош на пат
Работно време: 
24/7
www.amsmspi.mk
196 
(ако вртите од Македонија и
од фиксен и од мобилен телефон)
+389 2 3181-196
(ако вртите надвор
од Македонија)ac@amsm.com.mk
 
АМСМ Состојба на патишта
Работно време: 
24/7www.amsmspi.mk
15 555

infocentar@amsm.com.mk

  АМСМ Инфо линија

Работно време:
08:00-16:00ч (пон-пет)www.amsm.mk
(02) 3181-181

info@amsm.com.mk

АМСМ Членство
Ул.„М. Теодосиј Гологанов“ бр.51

Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)www.amsm.mk
(02) 3181-108

clenstvo@amsm.com.mk

АМСМ Услуги:
Klub Mobiliti

Ул.„М. Теодосиј Гологанов“ бр.51

Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)www.amsmklubmobiliti.mk 
(02) 3181-351

redakcija@amsm.com.mk

АМСМ Услуги:
Станици за технички преглед
Центар
Ул.„М. Теодосиј Гологанов“ бр.51
Работно време:07:00-19:00ч. (пон-пет)
08:00-15:00ч. (сабота) 

Чаир

Ул. „Лазар Трповски“бб
Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)
08:00-13:00ч. (сабота)

Велес
Ул.„АСНОМ“ бр.21
Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)
08:00-13:00ч. (сабота)

www.amsmstp.mk 

Шалтери за технички преглед и меѓународни документи

02/3181-311                     02/3215-267

02/3181-313                     02/3181-142

Шалтер на контролори на технички преглед

02/3181-312

Шалтер за регистрација – МВР

02/3181-126

Шалтер за технички преглед и меѓународни документи

(02) 2613-416

Шалтер за регистрација – МВР

(02) 2622-961

Шалтер за технички преглед и меѓународни документи

(043) 212-221

contact@amsmstp.mk

 
Осигурително Брокерско Друштво
Мобилити Брокер А.Д Скопје
Ул.„М. Теодосиј Гологанов“ бр.51
Центар
Ул.„М. Теодосиј Гологанов“ бр.51
Работно време:
07:00-19:00ч. (пон-пет)
08:00-15:00ч. (сабота)Чаир
Ул. „Лазар Трповски“бб
Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)
08:00-13:00ч. (сабота)

Велес
Ул.„Моша Пијаде“бб
Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)
08:00-13:00ч. (сабота)

www.mobilitybroker.com.mk

(02) 3181-400

info@mobilitybroker.com.mk

  АМСМ Услуги:
Центар за возила
Центар
Ул.„М. Теодосиј Гологанов“ бр.51
Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)ЧаирУл.„Лазар Трповски“ббЧаир:
Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)


Велес
Ул.„Моша Пијаде“бб
Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)

www.amsmcentarzavozila.mk 

(02) 3181-153

(02) 2631-181

(043) 212-221

contact@homologacija.com.mk

АМСМ Услуги-Петрол
Ул.„Лазар Трповски“бб

Работно време:
06:00-22:00ч. (пон-нед и за празници)www.amsm.mk
(02) 2622-959
  АМСМ Услуги-Трејд
Ул.„М. Теодосиј Гологанов“ бр.51
Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)www.amsm.mk
(02) 3181-157
  Авто Школа Мобилити
Ул.„М. Теодосиј Гологанов“ бр.51
Работно време:
08:00-16:00ч. (пон-пет)www.avtoskolamobiliti.mk
(02) 3181-240

(02) 3181-241

contact@avtoskolamobiliti.mk

АМСМ Испитен Центар-Скопје
Ул.„М. Теодосиј Гологанов“ бр.51
Работно време:
Сетек
08:00-16:00ч. (пон-пет)www.ispitencentar.com.mk
(02) 3217-397

info@ispitencentar.com.mk

 

Лице за контакт за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е Росана Јанков, на 02/3181-105 и на rpetrevska@amsm.com.mk.

Прашајте нè или дајте го своето мислење!

За сè што сакате да нè прашате, нашите служби Ви стојат на располагање.

Одговорот ќе го добиете во период од 24 часа.

Доколку сакате да нè пофалите, критикувате или да дадете Ваши сугестии за подобрување на АМСМ услугите, Ве молиме направете го тоа на kontakt@amsm.com.mk.

Однапред Ви благодариме