ВО ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ЧАИР И ВЕЛЕС

Во АМСМ Центар за возила во Скопје (Чаир) и во Велес можете да направите калибрација и редовен преглед на сите видови на:

– аналогни тахографи и
– дигитални тахографи.

Поврзано со тахографите, достапна ви е и услуга за архивирање на податоци од возачка картичка или дигитални картички од дигитални тахографи:

– Анализа на дигитални податоци од тахографот и возачката картичка
– Анализа на прекршоци врз основа на податоци од картички на возачи согласно Регулативата 561/2006.
– Проверка на исправноста на досиејата и континуитетот на податоците согласно Законот за превоз во патниот сообраќај.

 

Напомена: Податоците ги добивате во читлива форма на претходно доставена мејл адреса.