– CCI Кампинг картичка Ви овозможува попуст во повеќе од 1.100 кампови низ цела Европа. Попустот во некои од камповите може да достигне дури и до 25% во текот на летната сезона.

– Можност да се користи како документ за идентификација, кој во многу светски кампови, може да се остави на рецепција како замена за пасош

– Осигурување – во висина до максимум 2.5 милиони швајцарски франци, во случај на незгода, повреда, за време на престојот во камп, хотел или изнајмен апартман. Група од максимум 11 лица (кои патуваат во исто возило) со CCI членска картичка може да добие осигурување за време на престојот како во странство, така и во домашните кампови и приватно сместување.

Повеќе информации за висината на попустот во одделни кампови и пребарување на камповите по земји, региони или назив, можете да најдете на www.campingcardinternational.com