АДР сертификат е документ кој се издава на секое возило (тегнач, цистерна или товарно возило) кое врши превоз на опасни материи. Со сертификатот се потврдува дека возилото е опремено за превоз на опасни материи, и дека ги исполнува сите услови предвидени во АДР меѓународната спогодба, со која се уредува начинот на вршење на превоз на опасни материи во внатрешниот и меѓународниот патен и железнички сообраќај,

АМСМ Центар за возила е овластено правно лице за издавање на АДР сертификат за подготвеност за транспорт на опасни материи.

За издавање на АДР сертификат потребни се следните документи:

  • Сообраќајна дозвола со валиден технички преглед;
  • Претходно издаден АДР сертификат за испитано возило доколку постои; и
  • Административна такса од 50 денари.

Важноста на АДР сертификатот е една година и се издава на македонски и англиски јазик.

 

 

Контакт лице: Зоран Бошначки

📱: 072-228-197

✉: zbosnacki@amsm.com.mk