Односи со јавност

Информации од јавен карактер

За информации од јавен карактер, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ве молиме контактирајте:

 

Лице за односи со јавност и портпарол
Росана Јанков

rpetrevska@amsm.com.mk


02/3181-105