Односи со јавност

Информации од јавен карактер

За информации од јавен карактер, согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ве молиме контактирајте:

amsm@amsm.com.mk