МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

iRAP - АМСМ e член од 2007 годинаiRAP (International Road Assessment Programme) е меѓународна непрофитна организација посветена на спасувањето животи во земјите во развој преку промоција на безбеден патен дизајн.

Основни задачи на истата се:

- Инспекција на високо ризичните патиста и развој на програмата за Категоризација на Патиштата, како и изработка на Инвестиционен План за Безбедни патишта.
- Обезбедување едукација, технологија и подршка за градење и одржување на националните, регионалните и локалните способности.
- Следење на патно безбедносните перформанси со цел да им овозможи на финансиските агенции да ги оценат придобивките од своето инвестирање.

www.irap.net