ЗА НАС

Историјат

Основан 1945 годината, постоењето и развојот на АМСМ, го обележаа низа структурални и организациони промени, некои како резултат на времето, а пак некои како одговор на потребата да се биде и да се остане поблиску до постарите, но и новите генерации.

Како резултат на долгогодишното постоење, од една страна и континуираното залагање да чекориме заедно со најразвиените светски авто клубови од друга, денес со гордост можеме да кажеме дека АМСМ е современа организација во која се обединуваат богатото искуство и современите концепти на работење, карактеристични за потрошувачки ориентираните и модерни организации. 

Тенденцијата со препознатлив ентузијазам да одговориме на современите трендови во областа, значеше и континуирано проширување на портфолиото на услуги. Во таа смисла, денес АМСМ е во можност на своите клиенти да им обезбеди комплетни и софистицирани решенија и услуги. 

Благодарение на инсистирањето за постојано технолошко надградување и усовршување, денес АМСМ е современа организација со повеќе од 15.000 членови, кои ја препознале единствената вредност и квалитет на АМСМ услугите. 

Несомнено е дека континуираното остварувањето на стратегиските цели на АМСМ би било невозможно без несебичното залагање и лојалност на повеќе од 300 вработени, кои денес претставуваат комбинација на младост и искуство и кои несомнено ќе ја подготват и понесат организацијата во уште поголеми достигнувања.