МЕДИУМИТЕ ЗА АМСМ

АМСМ за РТС известува дека патиштата во Р.Македонија се безбедни за транзит и дека северните соседи можат безгрижно да патуваат во Грција.....

Погледнете го прилогот на РТС и препораките на АМСМ упатени до граѓаните на Р.Србија, кои се однесуваат на безбедноста на патиштата во Р.Македонија.